Hokkaido

Filtering Options
Displaying restaurants 1 - 25 of 28 in total

Natural Food Holo

 • Ainosato-Kyoikudai Station
 • JR Hokkaido Sassho Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Organic Food
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Vegetarian Menu

Ohisama

 • Ishikari-Tobetsu Station
 • JR Hokkaido Gakuentoshi Line
 • Vegan
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Tsunagiya Shokudo

 • Kita-Hinode Station
 • JR Hokkaido Ishikita Main Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian Menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian Menu

Mamedetassha

 • Kami-Furano Station
 • JR Hokkaido Furano Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Organic Food
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Vegetarian Menu

Hibino Cafe AGT

 • Horohirabashi Station
 • Sapporo Municipal Subway Namboku Line
 • Vegetarian
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian Menu

Jyoti

 • Susukino Station
 • Sapporo Municipal Subway Namboku Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Indian
Average Cost
500 - 1000 yen1000 - 2000 yen
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Organic Plus

 • Susukino Station
 • Sapporo Municipal Subway Namboku Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Italian
Average Cost
- yen3000 - 4000 yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Chamonix

 • Nishisen 9-jo Asahiyama Koen-dori Station
 • Sapporo Streetcar Yamahana-Nishi Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Sweets
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Taberutokurashino Kenkyujo

 • Nishisen 9-jo Asahiyama Koen-dori Station
 • Sapporo Streetcar Yamahana Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Sakkuru

 • Toyoura Station
 • JR Hokkaido Muroran Main Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
2000 - 3000 yen - yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Aoi Sora Organic Cafe

 • Maruyama-Koen Station
 • Sapporo Municipal Subway Tozai Line
 • Vegan
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen3000 - 4000 yen
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Itadakizen

 • Maruyama-Koen Station
 • Sapporo Municipal Subway Tozai Line
 • Vegan
Noimage
Cuisine
Japanese
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

COUS COUS OVEN+HOPPERS

 • Maruyama-Koen Station
 • Sapporo Municipal Subway Tozai Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Sweets
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Halet Rawfood

 • Nishi 8-chome Station
 • Sapporo Streetcar Ichijo Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Iki Laboratory

 • Odori Station
 • Sapporo Municipal Subway Namboku Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Izakaya (Japanese-Style Pub)
Average Cost
1000 - 2000 yen4000 - 5000 yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Nana's Green Tea - Parco

 • Nishi 4-chome Station
 • Sapporo Streetcar Ichijo Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen500 - 1000 yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Nanbuya

 • Bus Center-mae Station
 • Sapporo Municipal Subway Tozai Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Onigiri (Rice Ball)
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Jojo

 • Inazumi-Koen Station
 • JR Hokkaido Hakodate Main Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian Menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian Menu

Cafe Chienoki

 • Fukuzumi Station
 • Sapporo Municipal Subway Toho Line
 • Vegan
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

fu-wa café

 • Tsukisamu-Chuo Station
 • Sapporo Municipal Subway Toho Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu

Hinano

 • Sapporo Station
 • JR Hokkaido Hakodate Main Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Buffet
Average Cost
1000 - 2000 yen2000 - 3000 yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Mohan Dish

 • Kita 24-jo Station
 • Sapporo Municipal Subway Namboku Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Indian
Average Cost
500 - 1000 yen1000 - 2000 yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Nana's Green Tea

 • Sapporo Station
 • JR Hokkaido Hakodate Main Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen500 - 1000 yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

Taj Mahal

 • Sapporo Station
 • JR Hokkaido Hakodate Main Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Indian
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Vegetarian Menu
 • Vegetarian Menu

à petits pas.

 • Shindo-Higashi Station
 • Sapporo Municipal Subway Toho Line
 • Veg-friendly
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian Menu