Hyogo

Displaying all 21 restaurants

RecommendedBora bora Kobe Sannomiya

 • Sannnomiya Station
 • JR Kobe Line
880x
Cuisine
International
Average Cost
500 - 1000 yen1500 - 2500 yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

Ageha Relax Cafe

 • Sannnomiya Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Kusum Indian Restaurant

 • Sannnomiya Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Indian
Average Cost
500 - 1000 yen1000 - 2000 yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Modernark

 • Motomachi(Hyogo) Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Organic Food
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

【CLOSED】The PINK WEED Cafe

 • Motomachi(Hyogo) Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

Italian Restaurant CREDO

 • Sannnomiya Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Italian
Average Cost
1000 - 2000 yen4000 - 5000 yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Genmai Cafe

 • Motomachi(Hyogo) Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu

Keigetsu

 • Arimaonnsenn Station
 • Kobedentetsu Arima Line
Noimage
Cuisine
Shojin Ryori (Buddhist Vegetarian Cuisine)
Average Cost
2000 - 3000 yen8000 - 9000 yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Shalom Vegetarian Restaurant

 • Gosha Station
 • Kobedentetsu Sanda Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Cafe Slow Life

 • Arimaguchi Station
 • Kobedentetsu Arima Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

【CLOSED】ainojin

 • Settsumotoyama Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Organic Food
 • Vegetarian menu
 • Organic Food
 • Vegetarian menu

MOMONGA

 • Settsumotoyama Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen1000 - 2000 yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Musubi Shokudo

 • Kounannyamate Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Bento
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

ameen's oven

 • Shukugawa Station
 • Hankyu Kobe Line
Noimage
Cuisine
Bakery
Average Cost
- yen - yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu

Kitsutsuki

 • Nishinomiya Station
 • Hanshin Main Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen2000 - 3000 yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

gift

 • Uguisunomori Station
 • Nosedentetsu Myoken Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu

fika

 • Mukonosou Station
 • Hankyu Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
500 - 1000 yen - yen
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

nabana

 • Amagasaki Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
- yen - yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu

Maru

 • Himeji Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu
 • Organic Food
 • Macrobiotic Menu
 • Vegan Menu
 • Vegetarian menu

Jiji Cafe

 • Yobe Station
 • JR Kishin Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu
 • Macrobiotic Menu
 • Vegetarian menu

Sakurasaku

 • Himeji Station
 • JR Kobe Line
Noimage
Cuisine
Cafe
Average Cost
1000 - 2000 yen - yen
 • Vegetarian menu
 • Vegetarian menu